Værdier

I Solsikken har vi beskrevet overordnede normer og værdier for, at alle kan trives og begå sig i en tryg hverdag. Vores værdier er respekt, nærvær, omsorg, udvikling og tryghed og er et udtryk for vores måde at agere på.

 

  • Med respekt mener vi at være anerkendende og tage barnet, forældre og hinanden alvorligt
  • Med nærvær mener vi at være opmærksom og udvise interesse for barnet, for forældre og overfor hinanden 
  • Med omsorg mener vi at være hensynsfuld og imødekommende overfor barnet, forældre og hinanden 
  • Med udvikling mener vi at modne og udfordre barnet positivt, opbygge positive forældrerelationer og være forandringsparate 

  • Med tryghed mener vi at udvise hjertevarme og acceptere barnet, forældre og hinanden 

 

I relation til vores værdier lægger vi vægt på, at der skabes plads til forskelligheder blandt børnene, forældrene og personalet med omtanke på at behandle hinanden på en værdig måde. Der skal tillige tilstræbes efter en hensigtsmæssig og ligeværdig dialog mellem børn, forældre og bestyrelse.