Forældre i Solsikken

Vi har generelt en opmærksomhed på at inddrage forældrene i deres børns oplevelser og hverdag med henblik på at skabe et fælles fokus, der skal komme barnet til gode.

 

Kommunikationen vil være en vekselvirkning mellem den daglige dialog ved modtagelse og afhentning af barnet, planlagte og spontane forældresamtaler, nyhedsinformationer, gruppeopslagstavle samt den ’tavse’ formidling med fotodokumentation om børnenes hverdagsbeskæftigelser.