Indmeldelse

Venteliste

Som privatinstitution administrerer vi selv vores venteliste - kommunen kan ikke visitere børn direkte til Solsikken. Barnet kan blive skrevet op på ventelisten uanset, hvilken kommune det bor i og allerede umiddelbart efter fødslen. Jeres opskrivning hos os har ingen betydning på samtidig opskrivning i det kommunale system.

 

Opskrivning 

Børnehaven Solsikken optager som udgangspunkt børn efter 'først til mølle'-princippet. Søskende til allerede optagede børn har dog fortrinsret, og ved udbud af pladser forbeholder vi os retten til at foretage konkrete pædagogiske vurderinger i forhold til f.eks. alder og køn, så der kan komme en ligeværdig børnesammensætning i grupperne. Opskrivning sker ved at udfylde felterne nederst på denne side.

 

Takst pr. 1. januar 2023
Forældrebetalingen er 2.613,- kr. pr. måned over 12 måneder. Prisen inkluderer frugt og brød om formiddagen og forskelligartet eftermiddagsmad. Der gives søskenderabat efter gældende kommunalregler, og der kan søges om tilskud på lige vilkår med de kommunale dagtilbud. 

 

 

Indmeldelse

Udfyld formularen for at få dit barn skrevet op til en plads i institutionen.